Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


SZUKASZ PRACY ALE BRAKUJE CI KWALIFIKACJI I ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

SZUKASZ  PRACY ALE BRAKUJE CI KWALIFIKACJI I ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH   Zgłoś się do pokoju 102   Wystarczy, że znajdziesz pracodawcę, który...

Odwołanie naboru wniosków o przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że aktualnie prowadzony nabór wniosków o przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej kończy...

Nabór wniosków o orgranizację staży dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 04  maja 2017 r. do odwołania  prowadzi  nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych ...

Bon zasiedleniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej posiada środki finansowe na realizację jednego bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Termin składania wniosków ...

Oferta powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

Oferta powiatowych szkół ponadgimnazjalnych - http://powiatleczynski.pl/strony,show,5392,oferta-powiatowych-szkol-ponadgimnazjalnych.html 1. Zespół Szkół...

Program Aktywizacja Integracja

       Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil, ...

Projekt pozakonkursowy pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (III)"

Osoby bezrobotne do 29 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy zapraszamy do udziału w projekcie pozakonkursowym pt. "Aktywizacja osób młodych...

Projekt pozakonkursowy pt. "Aktywni 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza osoby powyżej 30 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy do  uczestnictwa w projekcie pozakonkursowych pt....

Program specjalny pt. "Gotowi do pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej realizuje program specjalny pt. Gotowi do pracy" Program skierowany jest do 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym...

Programy Regionalne

Od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej na mocy porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2016r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie ...

Odwołanie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Odwołuję z dniem 16.02.2017r. nabór wniosków od osóbbezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu zatrudnieniowego ...

Jak zatrudnić cudzoziemca ?

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wraz z Placówką Straży Granicznej w Lublinie oraz Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie organizuje spotkanie edukacyjno-informacyjne, nt....

Ankieta dla osób, którzy po 2003r. ukończyli uczelnię wyższą z woj. lubelskiego

Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych   Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło...

Odwołanie naboru wniosków o organizację staży dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że z dniem 10.02.2017r. odwołuje nabór wniosków o organizację staży dla pracodawców. ...

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej od dnia 01.02.2017r. do odwołania prowadzi nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia o bon zatrudnieniowy. Wnioski...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych

Powiatowy urząd Pracy w Łęcznej od dnia 01.02.2017r. do odwołania ogłasza nabór wniosków o orgranizację - prac interwencyjnych - robót publicznych wnioskodawców...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego od dnia ...

Bezpłatna pomoc prawna

  Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy naszego powiatu będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 2 stycznia 2017r. swoją działalność kontynuują punkty...

Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych

KOMUNIKAT     Powiatowy Urząd pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 16.01.2017r. do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych. ...

Wsparcie grantowe w wysokości do 100.000 zł.

  Informacja dla: samorządów, szkół, uczelni, przedsiębiorstw,  organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych.            Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej...

Ankieta dla pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Społecznego w roku 2017

Zwracamy się z prośbą do pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Społecznego w roku  2017 o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na adres: ...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji...

Szkolenie dla kobiet z zakresu walki wręcz-samoobrony

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej zorganizowana i przeprowadzona zostanie II edycja ogólnopolskich cykli szkoleń  z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony...

Zmiana godziny przyjęć interesantów w pokoju nr 117

UWAGA   Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że uległy zmiany godziny przyjęć interesantów w pokoju nr 117, tj. w zakresie następujących instrumentów rynku...

Informacja dot. projektu 'Aktywni 2016' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt . „  Aktywni 2016 "   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.  Projekt...

Informacja dot. projektu 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (II)' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym  pt . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (II)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Logo PUP - grafika nie wyświetla się poprawnie 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

Tel.: (81) 75-21-158, (81) 75-23-075
Fax: (81) 75-21-031

E-mail: lule@praca.gov.pl 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://pup.leczna.ibip.pl/public

NIP: 713-214-98-95
REGON: 431202490


budynek urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę