Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


Mobilni na rynku pracy

Zapraszamy osoby w wieku 18 – 35 lat, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie pracują, nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i...

Nowe priorytety i nowe środki na dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej na rok 2019 na wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczy kwotę 250000 zł. Kwota ta może być przyznana na szkolenia zgodnie z...

Korzyści dla pracodawców 50+

Pracodawcy zatrudniający osoby dojrzałe mogą skorzystać z różnorodnych rozwiązań i możliwości , które dają im wymierne korzyści: Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, w...

Zatrudnianie cudzoziemców - wyjaśnienia MRPiPS dotyczące sposobu liczenia okresu wykonywania pracy w oświadczeniu o powierzeniu pracy

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem wpisanym do ewidencji (lub kilkoma takimi oświadczeniami) nie może przekroczyć 6...

MALUCH+ 2019

MALUCH+ 2019 OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+" 2019 ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Logo PUP - grafika nie wyświetla się poprawnie 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna


Tel.: (81) 75-21-158
Fax: (81) 75-21-031

E-mail: lule@praca.gov.pl 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://pup.leczna.ibip.pl/public

NIP: 713-214-98-95
REGON: 431202490


budynek urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę