Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od 01 lipca 2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy   pt. „  pt." Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

       Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej realizuje projekt dofinansowy z Funduszy Europejskich "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (III)" ...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę