Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

       Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil, ...

Osoby bezrobotne do 29 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy zapraszamy do udziału w projekcie pozakonkursowym pt. "Aktywizacja osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza osoby powyżej 30 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy do  uczestnictwa w projekcie pozakonkursowych pt....

Od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej na mocy porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2016r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę