Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Program Aktywizacja Integracja

       Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil, ...

Projekt pozakonkursowy pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (III)"

Osoby bezrobotne do 29 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy zapraszamy do udziału w projekcie pozakonkursowym pt. "Aktywizacja osób młodych...

Projekt pozakonkursowy pt. "Aktywni 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza osoby powyżej 30 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy do  uczestnictwa w projekcie pozakonkursowych pt....

Programy Regionalne

Od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej na mocy porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2016r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie ...

Informacja dot. projektu 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (II)' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym  pt . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (II)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja dot. projektu 'Aktywni 2016' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt . „  Aktywni 2016 "   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.  Projekt...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę