Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

    Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku realizuje projekt „Aktywni 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę