Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wyczerpania środków. Do...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 18.09.2017 r. do odwołania prowadzi  ponowny nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych   ...

Zakończenie naboru wniosków o organizację robót publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ODWOŁUJE z dniem 18.09.2017r. NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH   ...

Spotkanie informacyjne nt. projektów dotacyjnych na założenie działalności gospodarczej

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych dotyczących realizowanych przez nas projektów...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że aktualnie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków  na podjęcie działalności gospodarczej kończy się z...

Nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

  Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubepzieczenie...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że z dniem 28 sierpnia 2017r. zamyka nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA LUBELSZCZYŹNIE W związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru swiń na Lubelszczyźnie przypominam, że najważniejszym...

Rekrutacja na projekty wolontariatu europejskiego EVS w kilku krajach Europy

Katowice, 18.08.2017   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi aktualnie rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS)....

Zakończenie naboru wniosków o organizacje prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej odwołuje z dniem 4 sierpnia 2017r . godz. 14 00 nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. ...

Zakończenie naboru składania wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej odwołuje z dniem 4 sierpnia 2017r . godz. 14 00 nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.   ...

Zakończenie składania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej Informuje, że dzień 11.08.2017r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na...

Informacja dotycząca nowego terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programu "Rodzina 500+"

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie...

Zakończenie naboru wniosków o organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że z dniem 31 lipca 2017r. upływa termin naboru wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki na realizację wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ...

Ogólnoeuropejskie Dni Pracodawców

W ramach organizacji Ogólnoeuropejskich Dni Pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach dla pracodawców, zainteresowanych...

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - Komunikat MRPiPS

Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca br. Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice...

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie...

Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim

Zapraszamy do udziału w projekcie "Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim" w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2017. Program...

Świadczenia stomatologiczne w znieczulaniu ogólnym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie realizuje świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób z orzeczonym stopniem...

SZUKASZ PRACY ALE BRAKUJE CI KWALIFIKACJI I ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

SZUKASZ  PRACY ALE BRAKUJE CI KWALIFIKACJI I ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH   Zgłoś się do pokoju 102   Wystarczy, że znajdziesz pracodawcę, który...

Oferta powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

Oferta powiatowych szkół ponadgimnazjalnych - http://powiatleczynski.pl/strony,show,5392,oferta-powiatowych-szkol-ponadgimnazjalnych.html 1. Zespół Szkół...

Program Aktywizacja Integracja

       Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil, ...

Projekt pozakonkursowy pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (III)"

Osoby bezrobotne do 29 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy zapraszamy do udziału w projekcie pozakonkursowym pt. "Aktywizacja osób młodych...

Projekt pozakonkursowy pt. "Aktywni 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza osoby powyżej 30 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy do  uczestnictwa w projekcie pozakonkursowych pt....

Program specjalny pt. "Gotowi do pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej realizuje program specjalny pt. Gotowi do pracy" Program skierowany jest do 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym...

Programy Regionalne

Od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej na mocy porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2016r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie ...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych

Powiatowy urząd Pracy w Łęcznej od dnia 01.02.2017r. do odwołania ogłasza nabór wniosków o orgranizację - prac interwencyjnych - robót publicznych wnioskodawców...

Bezpłatna pomoc prawna

  Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy naszego powiatu będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 2 stycznia 2017r. swoją działalność kontynuują punkty...

Wsparcie grantowe w wysokości do 100.000 zł.

  Informacja dla: samorządów, szkół, uczelni, przedsiębiorstw,  organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych.            Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej...

Ankieta dla pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Społecznego w roku 2017

Zwracamy się z prośbą do pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Społecznego w roku  2017 o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na adres: ...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji...

Zmiana godziny przyjęć interesantów w pokoju nr 117

UWAGA   Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że uległy zmiany godziny przyjęć interesantów w pokoju nr 117, tj. w zakresie następujących instrumentów rynku...

Informacja dot. projektu 'Aktywni 2016' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt . „  Aktywni 2016 "   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.  Projekt...

Informacja dot. projektu 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (II)' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym  pt . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (II)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Logo PUP - grafika nie wyświetla się poprawnie 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

Tel.: (81) 75-21-158, (81) 75-23-075
Fax: (81) 75-21-031

E-mail: lule@praca.gov.pl 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://pup.leczna.ibip.pl/public

NIP: 713-214-98-95
REGON: 431202490


budynek urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę