Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

       Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej realizuje projekt dofinansowy z Funduszy Europejskich "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (III)" ...

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Aktywni 2018"   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę